چرا نقد؟؟؟!!!

کالای دیجیتال مورد نظر خود را با باز پرداخت 2 ساله بخرید

شما میتوانید با داشتن چک معتبر با پیش پرداخت حداقل 20% مبلغ کالای مورد نظرتون؛ تاسقف 20 میلیون تومان بصورت اقساط 24 ماهه از فروشگاه ما خرید کنید با سود ماهیانه 2% که دریافت چکها بصورت ماهیانه میباشد.
کافیست با مشاوران ما تماس بگیرید، پس از کسب نتیجه راجع به خرید، براحتی هرچه تمام از ما خرید کنید.
منتظر قدوم سبزتان هستیم

text

text

text

کافیست با مشاوران ما تماس بگیرید، 
پس از کسب نتیجه راجع به خرید، براحتی هرچه تمام از ما خرید کنید.

025 - 37718118

025 - 37760198