چرا نقد؟؟؟!!!

کالای دیجیتال مورد نظر خود را با باز پرداخت 2 ساله بخرید

شما میتوانید با داشتن چک معتبر و یا طلا ، با پیش پرداخت حداقل 30% مبلغ کالای مورد نظرتون؛ تاسقف 20 میلیون تومان بصورت اقساط 24 ماهه از فروشگاه ما خرید کنید . 
کافیست با مشاوران ما تماس بگیرید، پس از کسب نتیجه راجع به خرید، براحتی هرچه تمام از ما خرید کنید.
منتظر قدوم سبزتان هستیم      32106-025       0089-263-0937

text

text

text

کافیست با مشاوران ما تماس بگیرید، 
پس از کسب نتیجه راجع به خرید، براحتی هرچه تمام از ما خرید کنید.

025 - 32106

0937 263 0089